Podeljevanje spominskih medalj

Kamnik

Ko govorimo o planu dela ne moremo mimo dejstva, da je pred nami tudi akcija podeljevanja spominskih medalj o 30. letnici osamosvojitvene vojne. Da ne bo kakšnih dilem Vlada RS je sprejela odlok, ki določa , da so prejemniki spominskih medalj vsi udeleženci osamosvojitvene vojne kateri imajo status veterana.

Ponavljam že povedano, da so bili k podelitvi spominskih medalj povabljene veteranski organizacije in zveza slovenskih častnikov. Načelni dogovor je bil, da se organizacije med seboj o podelitvah dogovarjajo. Večina udeležencev osamosvojitvene vojne , ki so uveljavili status veterana je vključenih v našo organizacijo ZVVS in v PVD SEVER, kateri sta v letu 2020 tudi podale predlog za podelitev vojaških medalj o 30. letnici osamosvojitvene vojne. Del naših članov pa tudi deluje v drugih domoljubnih društvih. 20. januarja 2022 je Zvonko Cvek Predsednik OZVVS na seji KOVDO pojasnjeval situacijo v zvezi s podeljevanjem spominskih medalj. Iz njegove razlage je bilo lahko jasno razumeti da se ZVVS in PVD SEVER zavedata svoje vloge pri podeljevanj medalji in, da bosta to za svoje člane tudi izpeljali. Na tem mestu vas želim seznaniti s planiranimi odločitvam OZVVS Kamnik-Komenda in PVD SEVER odbor Kamnik, da bomo našim članom spominske medalje podeljevali na srečanju veteranov 20. Maja v Komendi. Pričakujemo, da nam bo MORS pravočasno dostavil medalje in pisna priznanja. Uvodoma je bilo povedana nujnost sodelovanja in dogovarjanja. Lahko rečem, da bi sodelovanje s PVD SEVER označil kot: Skupaj in uspešno v vojni , Skupaj in uspešno v miru, za boljši jutri.