Predstavitev združenja

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda

OZVVS Kamnik-Komenda je domoljubno, nepolitično in nevladno društvo, ki združeje udeleženke in udeležence  priprav na vojno in sodelovanja v osamosvojitveni vojni  za Slovenijo iz občin Kamnik in Komenda, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanje. OZVVS Kamnik-Komenda ima status društva, ki  deluje v javnem interesu.

V leto 1996 datira prvi statut Združenja veteranov vojne za Slovenijo, ki potrjuje centralno organiziranost, enotno evidenco članstva in skupni račun za finance. Združenje VVS  na ravni države je povabilo veterane k organiziranju po območjih. Tako se je tudi v Kamniku začelo s pripravami na ustanovitev območnega združenja veteranov.

Vse aktivnosti so pripeljale do tega, da smo storili odločen korak na poti ustanovitve društva veteranov Kamnik. 16. 9. 1998 ob 18. uri je bil v sobi štev. 9 kamniške občinske stavbe sklican širši posvet veteranov. Dogovor je bil nedvoumen. Sklic se je preimenoval v iniciativni odbor, ki je pooblastil posamezne člane, da pripravijo vse potrebno za ustanovni zbor.

5.11. ob 18. uri smo se zbrali v sejni dvorani občine Kamnik in formalno ustanovili društvo.

Ustanovni zbor je vodil zvonko Cvek, člana delovnega predsedstva pa sta bila še  Janez Benkovič in Zdenka Klančnik. Izvoljeni so bili prvi organi območnega združenja

Predsedstvo:

 • Janko Blagšič
 • Janez Benkovič
 • Zdenka Klančnik
 • Marjan Križnik
 • Janez Volkar
 • Franc Omerzu
 • Jože Arko
 • Zvone Cvek
 • Marjan Poljanšek
 • Demitrij Perčič
 • Borut Ulčar
 • Gregor Koncilja
 • Marjan Schnabl
 • Anton Mavrin
 • Anton Kadunc

Častno razsodišče:

 • Jože Arko
 • Borut Ulčar
 • Marjan Poljanšek

Nadzorni odbor:

 • Janez Brlogar
 • Etbin Jerman
 • Pavel Žavbi

Praporščaka:

 • Janez Volkar
 • Franc Uršič

V OZVVS pri svojem delu skrbimo za statusne zadeve udeleženk in udeležencev osamosvojitvene vojne. Negujemo spomin na dogodke iz let 1990 in 1991 ter sodelujemo s sorodnimi društvi in združenji, ki negujejo domoljubje in imajo pozitiven odnos do našega združenja in braniteljev Slovenije. V združenju skrbimo za dostojno obeleženje pomembnih dogodkov, vzdrževanje in postavljanje spominskih obeležij.

Članstvo v OZVVS Kamnik-Komenda je prostovoljno. Član lahko postane vsak s statusom veterana in njihovi družinski člani, ki sprejemajo določila statuta OZVVS Kamnik-Komenda. OZVVS Kamnik-Komenda je član zveze veteranov vojne za Slovenijo in združuje več kot 370 članov.